יום שני, 6 ביולי 2009

קול קורא לכנס צ'ייס החמישי למחקרי טכנולוגיות למידה

היום פורסם הקול הקורא להגשת מאמרים לכנס צ'ייס החמישי למחקרי טכנולוגיות למידה, שייערך ביום רביעי, כו' בשבט תש"ע, 10.2.2010 בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס (proceedings book) שיופק בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
תקצירי ההצעות שיתקבלו יפורסמו גם באתר הרשת האירופית ללמידה מרחוק,
EDEN (European Distance and E-Learning Network)

כותבי המאמרים הטובים ביותר שיוצגו בכנס, יוזמנו להרחיבם ולהגישם לפרסום בגיליון מיוחד של כתב העת
Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects. המאמרים שיוגשו יעברו שיפוט, כמקובל בכתבי עת.

לוח זמנים:
  • מועד אחרון להגשת מאמרים 22.10.2009
  • משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס 26.11.2009
  • הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס 10.12.2009
  • כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 10.2.2010

אין תגובות: