יום רביעי, 22 ביולי 2009

מפגשים אינטראקטיביים מרחוק

שיטת הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים הלומדים באופן עצמאי להיעזר במפגשי הנחיה המתקיימים פנים אל פנים במרכזי הלימוד השונים. מפגשי ההנחיה יכולים גם להתקיים במתכונת של מפגשים אינטראקטיביים מרחוק באמצעות מערכות שונות וביניהן WebEx ו- GoToMeeting. מערכות אלו מאפשרות להשתתף בשיעורים חיים מהבית, בשילוב של מצגות, קול ווידאו וכן לקיים מפגשים לצורך תמיכה ותרגול, מפגשים פרטניים ומפגשים לסטודנטים הלומדים בארץ ובחו"ל. הפעילויות מועברות בזמן אמת דרך רשת האינטרנט מהמחשב האישי של המרצה (בביתו או במשרדו) לבתי הסטודנטים. אלו שומעים ורואים זה את זה, וצופים בחומרי למידה או מצגת הכוללת הסברים, הדגמות, המחשות, סרטונים, מבחנים אינטראקטיביים או בהדגמת יישומי מחשב אחרים ואתרי אינטרנט. המורה גם יכול להשתמש בכתיבה חפשית באמצעות עט דיגיטאלי. יכולות אלו זמינות הן למורה והן לסטודנטים. המערכת מאפשרת אינטראקציה בין השותפים בשפה חופשית ובצ'אט, וכוללת כלים לניהול השיעור ולקבלת משוב על מצב הסטודנטים בכל רגע נתון. כל השיעורים מוקלטים ועומדים לרשות הסטודנטים באתרי הקורסים.

משוב חיובי התקבל משתי סטודנטיות הלומדות בקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לתלמידי מדעי החברה (10142) דרך מערכת ה GoToMeeting. לדברי סטודנטית אחת: "השיעורים מסייעים מאד להבנת החומר". היא ציינה במיוחד את "ההדגשים וההסברים של המנחים".סטודנטית אחרת מהדרום, אשר היתה בשלבי הריון מתקדמים ולמדה מהבית דרך המערכת, דיווחה כי בזכות טכנולוגיה זו הצליחה ללמוד את הקורס ולנכוח בשיעורים הוירטואליים. לו היו מתקיימים מפגשים פרונטליים בקמפוס הלימוד בבאר שבע , לא היתה מגיעה אליהם עקב הריונה.

גם המנחים בקורס זה אשר לימדו דרך מערכת ה -GoToMeeting , וחששו בתחילה מהשימוש בטכנולוגיה, היו מאוד נלהבים: " הטכנולוגיה קלה לתפעול ומאוד שימושית דוקא בקורסים כמותיים שבהם הלוח הוא העיקר כי יש הרבה חישובים ואיורים. הצלחנו להגיע לרמת תפעול גבוהה של הכלי גם בפתרון בעיות טכניות וגם בשילוב עם כלי אינטרנט אחרים ואתר הקורס - אנחנו עושים אינטגרציה מלאה ושימוש בכל כלי ההוראה שיש" .

מיכל בצר

יום שני, 6 ביולי 2009

קול קורא לכנס צ'ייס החמישי למחקרי טכנולוגיות למידה

היום פורסם הקול הקורא להגשת מאמרים לכנס צ'ייס החמישי למחקרי טכנולוגיות למידה, שייערך ביום רביעי, כו' בשבט תש"ע, 10.2.2010 בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס (proceedings book) שיופק בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
תקצירי ההצעות שיתקבלו יפורסמו גם באתר הרשת האירופית ללמידה מרחוק,
EDEN (European Distance and E-Learning Network)

כותבי המאמרים הטובים ביותר שיוצגו בכנס, יוזמנו להרחיבם ולהגישם לפרסום בגיליון מיוחד של כתב העת
Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects. המאמרים שיוגשו יעברו שיפוט, כמקובל בכתבי עת.

לוח זמנים:
  • מועד אחרון להגשת מאמרים 22.10.2009
  • משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס 26.11.2009
  • הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס 10.12.2009
  • כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 10.2.2010