יום חמישי, 20 במרץ 2008

ויקי בקורסי סמסטר 2008 ב'

בסמסטר ב' שנפתח ב-2 במרץ, 2008, משלבים 13 קורסים את פלטפורמת הוויקי בפעילות הלימודית.

הויקי מאפשר למרכז ההוראה ליצור מטלות שיתופיות (ממ"ש) שונות, במסגרתן יכולים הסטודנטים לשתף מידע, לערוך תוצר משותף או לקיים ביקורת עמיתים זה על עבודתו של זה.

בסמסטר הנכחי נפתחו ויקים המשמשים, בין השאר, לעריכת
סיכום שבועי משותף של הפעילות בקורס, תרגול אוצר מילים באנגלית, תיקון משפטים שגויים לתרגול נוסף של חומר הלימוד, איסוף מידע משותף לצרכי מטלה, בניית מאגר מונחים קורסי, ריכוז ניתוחי אירוע, תרגול עבודת צוות וירטואלית וכתיבת פרויקט משותף והנחיית כתיבה של עבודות סמינריוניות. (הגישה לויקי מוגבלת לבעלי הרשאה מהאו"פ בלבד, בשל הצורך לשמור על פרטיות המידע האישי של הסטודנטים).

פלטפורמת
הויקיאופ מאפשרת למרכז ההוראה לנהל מטלה שיתופית ולהעריך את תוצריה באופן שישקף את תרומתו האישית של כל סטודנט וכן את רמת התוצר הסופי המשותף. בנוסף לכך, ניתן גם לעקוב אחר שלבי התפתחותו של אותו תוצר והשיח המתקיים בין העורכים השונים בתהליך העבודה.


"התמונה הגדולה " היא דוגמא לפרויקט שיתופי לא וירטואלי: ב-11 בנובמבר, 2007, השתתפו 88 ציירים בסנטיאגו,צ'ילה, ביצירת גירסא משותפת ליצירה מוכרת. כל צייר קיבל מקטע מרובע מהיצירה כללית והתוצר הסופי משקף את צירוף המקטעים.

אין תגובות: